Dịch Vụ Bảo Vệ Công Trình Xây Dựng

Bảo vệ công trình xây dựng kiểm tra thẻ, mũ và các trang thiết bị bảo hộ khác trước khi vào làm việc trong công trình. Bảo vệ kiểm tra trang phục công nhân có đúng theo yêu cầu của đơn vị chủ quản quy định. Bảo vệ phải đăng ký các vật dụng có giá trị tại cổng bảo vệ. Những công nhân làm việc thời vụ bảo vệ phải kiểm tra tên trong danh sách cho phép của đơn vị chủ quản ký duyệt.