DỊCH VỤ BẢO VỆ YẾU NHÂN

BẢO VỆ CÁC SỰ KIỆN – LỄ HỘI

DỊCH VỤ BẢO VỆ TÒA NHÀ

BẢO VỆ MỤC TIÊU CỐ ĐỊNH

BẢO VỆ MỤC TIÊU DI ĐỘNG

DỊCH VỤ BẢO VỆ NGÂN HÀNG

Dịch vụ bảo vệ tại Tp. Hồ Chí Minh – Bình Dương – Đồng Nai

Điện thoại: (028) 62840651 0903.841.863

Liên hệ bộ phận tuyển dụng

(028) 62573776