– Tại Thành Phố Hồ Chí Minh:

(028) 62840651 – (028) 62840653

Hotlines: 0903.841.863 (Mr.Cường)

– Tại Bình Dương:

(0650) 3765566 – Hotlines: 0909.900.966 (Mr.Trường)

– Phòng Tuyển Dụng và Đào Tạo bảo vệ:

Liên hệ: 0979.808.306 (Anh Nam)