Danh sách các công ty trong Khu công nghiệp Nomura – Hải Phòng

Danh sách các công ty đang hoạt động trong Khu công nghiệp Nomura – Hải Phòng:

 

1. CÔNG TY CP GIÀY THỐNG NHẤT (ZIVTON)

Địa chỉ: KCN TAM QUÁN ĐƯỜNG 208, X.AN ĐỒNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG

Điện thoại: (031)3835450

 

2. CÔNG TY TNHH FUJI MOLD VIỆT NAM

Địa chỉ: LÔ F-8A KCN NOMURA – HẢI PHÒNG, X.AN HƯNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG

Điện thoại: (31)3618612

 

3. CÔNG TY RORZE ROBOTECH

Địa chỉ: KM13 ĐƯỜNG 5 KCN NOMURA – HẢI PHÒNG, X.AN HƯNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG

Điện thoại: (31)3743030

 

4. CÔNG TY TNHH GIẤY PHONG ĐÀI – ĐÀI LOAN

Địa chỉ: LÔ F12B KCN NOMURA – HẢI PHÒNG, X.AN HƯNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG

Điện thoại: (31)3743196

 

5. CÔNG TY TNHH HI-LEX VIỆT NAM

Địa chỉ: KM13 LÔ C8 KCN NOMURA – HẢI PHÒNG, X.AN HƯNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG

Điện thoại: (31)3743058

 

6. CÔNG TY TNHH FUJIKURA COMPOSITES HẢI PHÒNG

Địa chỉ: LÔ D3-6 KCN NOMURA – HẢI PHÒNG, X.AN HƯNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG

Điện thoại: (31)3618630

 

7. CÔNG TY TNHH HIROSHIGE VIỆT NAM

Địa chỉ: LÔ A10 KCN NOMURA – HẢI PHÒNG, X.AN HƯNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG

Điện thoại: (31)3743169

 

8. CÔNG TY TNHH MAIKO HẢI PHÒNG

Địa chỉ: LÔ A9 KCN NOMURA – HẢI PHÒNG, X.AN HƯNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG

Điện thoại: (31)3743176

 

9. CÔNG TY TNHH NISHISHIBA VIỆT NAM

Địa chỉ: NM ĐIỆN KCN NOMURA – HẢI PHÒNG, X.AN HƯNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG

Điện thoại: (31)3743008/031 743009

 

10. CÔNG TY TNHH VINA – BINGO

Địa chỉ: LÔ N16 KCN NOMURA – HẢI PHÒNG, X.AN HƯNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG

Điện thoại: (31)3618618

 

11. CÔNG TY TNHH NICHIAS HẢI PHÒNG

Địa chỉ: LÔ C3-C4-C5-C6 KCN NOMURA – HẢI PHÒNG, X.AN HƯNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG

Điện thoại: (31)3743188

 

12. CÔNG TY TNHH MASUOKA VIỆT NAM

Địa chỉ: LÔ J15 KCN NOMURA – HẢI PHÒNG, X.AN HƯNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG

Điện thoại: (31)3743119/031 3743 120

 

13. CÔNG TY TNHH PV HẢI PHÒNG

Địa chỉ: KCN NOMURA – HẢI PHÒNG, X.AN HƯNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG

Điện thoại: (31)3743108

 

14. CÔNG TY TNHH JOHOKU HẢI PHÒNG

Địa chỉ: LÔ N-4 KCN NOMURA – HẢI PHÒNG, X.AN HƯNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG

Điện thoại: (31)3743003

 

15. CÔNG TY TNHH NIPPON KODO VIỆT NAM

Địa chỉ: LÔ J6-J7 KCN NOMURA – HẢI PHÒNG, X.AN HƯNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG

Điện thoại: (31)3618654

 

16. CÔNG TY TNHH KOKUYO VN

Địa chỉ: B2-B7 KCN NOMURA – HẢI PHÒNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG

Điện thoại: (31)3743259

 

17. CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO MÁY EBA

Địa chỉ: LÔ N2-N3 KCN NOMURA – HẢI PHÒNG, X.AN HƯNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG

Điện thoại: (31)3618684